Contact

Để liên lạc với code blox fruit các bạn hãy gửi email về địa chỉ codebloxfruit.com@gmail.com nhé. Do hàng ngày có nhiều mail nên chúng tôi sẽ trả lời các bạn tròng thời gian từ 3 đến 5 ngày nhé!